Excellent SupermaTe LipsTck
رژﻟﺐ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺪادى ﻣﺎت اﮐﺴﻠﻨﺖ

 داراى ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺮﻣﻰ ، ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻖ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻧﮓ دﻫﻰ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺎتE ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺮاى ﻟﺐ ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻰ آورد. ﻣﯿﺰان ﺳﺮب در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

دانلود کاتالوگ PDF مشاهده نمایندگان فروش

اطلاعات بیشتر

 • ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﺐ‌ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎﻟﻢ ﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭼﺮب و ﯾﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺟﻬﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻂ ﻟﺐ از ﻣﺪاد ﻟﺐ Defining Lip Liner ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ رژﻟﺐ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • در 14 رنگ
 • 5 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى
 • وزن ﺧﺎﻟﺺ: 2.5 ﮔﺮم
 • انقضا: 18 ماه پس ازباز شدن درب محصول
 • مناسب ترین تراش برای این محصول ® Pippa of London است. سایر تراش ها ممکن است به آن آسیب برسانند.


سلامتی شما مهم است چون:
میزان سرب موجود در این محصول  پایین تر از حد مجاز اعلام شده از سوی FDA  و نزدیک به صفر می باشد.برای اطمینان بیشتر مصرف کنندگان داخلی این محصول و با همکاری یکی از معتبرترین آزمایشگاه های دارای تاییدیه سازمان غذا و دارو میزان سرب موجود در محصولات را مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
همچنین این محصول بدلیل وجود ویتامین E دارای بافت نرم و سبک می باشد و رطوبت مورد نیاز لب های را پس از استفاده تامین می کند.

بیشتر بدانیم

بدلیل ماهیت مدادی، قابلیت استفاده بعنوان خط لب را نیز دارا می باشد را دارا می باشد. همچنین در برابر تعریق و رطوبت مقاوم می باشد که باعث افزایش ماندگاری آن گردیده است. اما باید به این نکته توجه نمود که هر بار پس از استفاده درب آن گذاشته شود، زیرا ماهیت بافت نرم و کرمی آن از دست می رود و به مغزی آن اسیب وارد می شود و باعث کاهش طول عمر آن می گردد، مناسب تر است که قبل از هربار استفاده مداد تراشیده شود. برای جلوگیری از ایجاد پوسته و روان تر پخش شدن بر روی لب ها بهتر است از بالم لب و یا پرایمر لب برای زیر سازی استفاده گردد

با رژ لب و مدادلب مي توان فرم لبها را زيباتر و اصلاح نمود
 • هنگامي که لب پايين نازک است، خط لب را پايينتر از خط معمولي لب مي کشيم و آن را با رژ لب پر مي کنيم. همچنين کمي وازلين يا برق لب به وسط لب پايين بماليد تا آن را برجسته تر جلوه دهد
 • براي لبهاي پر و بزرگ نبايد رژ لب خيلي روشن و جلب نظر کننده استفاده کرد. رژ لب مات براي اين لبها بهتر از رژ لب براق است
 • هنگامي که لبهاي پايين و بالا نازک هستند، اندازه لبها را در بالا و پايين با مداد لب زياد مي کنيم و داخل خط را با رژ لب پر مي کنيم که لبها پرتر به نظر آيند
روش استفاده
 • قبل از زدن رژ لب بايد لبها کاملا تمير باشند.
 • میتوان از کرم پودر بعنوان بیس جهت محو کردن خطوط اطراف لب ها استفاده نمود.
 • براي انتخاب رنگ رژ لب مي توان آن را کنار لب قرار داد و هماهنگي رنگ را با صورت پيدا نمود. براي زدن رژ لب، لبها را در آرامش کامل به حالت کشيده و جدا از هم (به حالت لبخند) نگه مي داريم.
 • بعد از تعيين رنگ مناسب، رژ لب را ابتدا به لب بالا و سپس به لب پايين مي زنيم. توجه داشته ياشيد که با آرايش ترميمي درست مي توان فرم لبها را به صورت دلخواه نشان داد.
ویتامین E در رژ لب های pippa

این محصول بدلیل وجود ویتامین E دارای بافت نرم و سبک می باشد و رطوبت مورد نیاز لب های را پس از استفاده تامین می کند.

محصولات pippa را به شما توصیه می کنیم چون: