مداد تراش آرایشی

مداد تراش آرایشی دوقلو

روزنه سمت چپ برای تراشیدن مداد با قطر 8 میلی متر (استاندارد) و روزنه سمت راست برای تراشیدن رژلب مدادی و سایه چشم مدادی پودری با قطر 12 میلی متر (بزرگ)

مشاهده مشخصات
 • مداد تراش آرایشی استاندارد با درب محافظ
 • دارای تیغه تیز و دسته تمیز کننده
 • قابلیت تراش انواع مداد‌ آرایشی با سایز بزرگ
 • قابلیت تراش انواع مداد با فرمول مختلف (پودری و غیر پودری)
مشاهده مشخصات

مداد تراش آرایشی استاندارد

مداد تراش آرایشی بزرگ

 • مداد تراش آرایشی بزرگ با درب محافظ
 • دارای تیغه تیز و دسته تمیز کننده
 • قابلیت تراش انواع مداد‌ آرایشی با سایز بزرگ
 • قابلیت تراش انواع مداد با فرمول مختلف (پودری و غیر پودری)
مشاهده مشخصات

مداد تراش آرایشی دوقلو

روزنه سمت چپ برای تراشیدن مداد با قطر 8 میلی متر (استاندارد) و روزنه سمت راست برای تراشیدن رژلب مدادی و سایه چشم مدادی پودری با قطر 12 میلی متر (بزرگ)

مشاهده مشخصات

مداد تراش آرایشی استاندارد

 • مداد تراش آرایشی استاندارد با درب محافظ
 • دارای تیغه تیز و دسته تمیز کننده
 • قابلیت تراش انواع مداد‌ آرایشی با سایز بزرگ
 • قابلیت تراش انواع مداد با فرمول مختلف (پودری و غیر پودری)
مشاهده مشخصات

مداد تراش آرایشی بزرگ

 • مداد تراش آرایشی بزرگ با درب محافظ
 • دارای تیغه تیز و دسته تمیز کننده
 • قابلیت تراش انواع مداد‌ آرایشی با سایز بزرگ
 • قابلیت تراش انواع مداد با فرمول مختلف (پودری و غیر پودری)
مشاهده مشخصات